Trusted

Drive for Speed: Simulator

dwiko-lukito
52.59MB
Download
Downloads 500k - 3M
Version 1.7 1 week ago

Description of Drive for Speed: Simulator

Quý ông, bắt đầu động cơ của bạn! Nhận được xe của bạn đã sẵn sàng và bắt đầu chơi Drive for Speed Simulator. Lái xe của bạn thông qua một thành phố đầy chướng ngại vật. Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau xung quanh thị trấn trước khi thời gian chạy ra ngoài và cố gắng kiếm càng nhiều tiền như bạn có thể. Sử dụng tiền của bạn để mua thương hiệu xe hơi nhanh hơn mới và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ít hơn.

Drive cho tốc độ mô phỏng cũng có một chế độ miễn phí Ride để tận dụng lợi thế của thành phố sandbox của nó. Lái xe xung quanh và vui chơi trong game này tuyệt vời dành cho Android. Tải Drive for Speed Simulator bây giờ!

Trong Drive for Speed Simulator, chọn trong số 20 chiếc xe khác nhau để mua và chơi. Tùy chỉnh xe của bạn với các vật phẩm khác nhau: spoilers, lốp xe, vành, sơn và nâng cấp động cơ!

Bạn còn chờ gì nữa? Bắt đầu chơi Drive for Speed Simulator bây giờ!

Các tính năng:

- Hơn 20 chiếc xe để chơi.

- Chế độ Freeride trong một thành phố sandbox.

- 4 loại nhiệm vụ.

- Phụ kiện khác nhau để tùy chỉnh xe của bạn.

Gentlemen, start your engines! Get your car ready and start playing Drive for Speed Simulator. Drive your car through a city full of obstacles. Complete different missions around town before time runs out and try to earn as much money as you can. Use your money to buy brand new faster cars and complete missions in less time.

Drive for Speed Simulator also has a Free Ride mode to take advantage of its sandbox city. Drive around and have fun in this amazing game for Android. Download Drive for Speed Simulator now!

In Drive for Speed Simulator, choose among 20 different cars to buy and play. Customize your cars with different items: spoilers, tires, rims, paint and motor upgrades!

What are you waiting for? Start playing Drive for Speed Simulator now!

Features:

- More than 20 cars to play.

- Freeride mode in a sandbox city.

- 4 types of missions.

- Different accessories to customize your car.</br></br></br></br>

</br></br></br></br>

See more

User ratings for Drive for Speed: Simulator

1.29
7
5
0
4
0
3
0
2
2
1
5

Reviews on Drive for Speed: Simulator

Language
No reviews on Drive for Speed: Simulator, be the first!

Flag Drive for Speed: Simulator

trusted flag
Working well 2
needs licence flag
Needs license 0
fake flag
Fake app 1
virus flag
Virus 0
dwiko lukito store avatar
dwiko-lukito Store 64.28k 18.71M

Similar apps to Drive for Speed: Simulator

Information

Version 1.7
Compatibility Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Permissions 11